Wodociągi

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie realizuje zadanie własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w oparciu o posiadane ujęcia głębinowe i stacje uzdatniania wody wg poniższego zestawienia:

 

 1. Adresy stacji uzdatniania wody :

  • Stacja Uzdatniania Wody w Gołuchowie, ul.Kościuszki 63-322 Gołuchów

  • Stacja Uzdatniania Wody w Czechlu, Czechel 63-322 Gołuchów

  • Stacja Uzdatniania Wody w Kucharach, Kuchary 63-322 Gołuchów

  • Stacja Uzdatniania Wody w Kucharkach, Kucharki 63-322 Gołuchów

  • Stacja Uzdatniania Wody w Tursku, Tursko 63-322 Gołuchów

 2. Liczba i rodzaj studni (ujęć wody)

  • Hydrofornia Gołuchów - studnie wiercone 2 szt. , głębokość : 125m, 130m - jurajskie

  • Hydrofornia Czechel - studnie wiercone 2 szt. , głębokość : 70m, 76m - trzeciorzęd

  • Hydrofornia Kuchary - studnie wiercone 1 szt. , głębokość : 93m - trzeciorzęd

  • Hydrofornia Kucharki - studnie wiercone 2 szt. , głębokość : 46,5m, 43m - czwartorzęd

  • Hydrofornia Tursko - pobór wody z magistrali przesyłowej do Pleszewa (Tursko B)

 3. Wielkość produkcji wody na poszczególnych ujęciach.

                                                   (pozwolenie wodno-prawne) (rzeczywiste średnie )

  • Hydrofornia Gołuchów - Qmax dob=2001,6 m3/dobę,  Qśr dob=630,0 m3/dobę

  • Hydrofornia Czechel - Qmax dob=1464,0 m3/dobę,  Qśr dob=665,0 m3/dobę

  • Hydrofornia Kuchary - Qmax dob=814,0 m3/dobę,  Qśr dob=380,0 m3/dobę

  • Hydrofornia Kucharki - Qmax dob=2508,0 m3/dobę,  Qśr dob=320,0 m3/dobę

  • Hydrofornia Tursko - Qmax dob=1200,0 m3/dobę,  Qśr dob=390,0 m3/dobę

 4. Zestawienie miejscowości dołączonych do wodociągów .

  • Hydrofornia Gołuchów -Gołuchów, Jedlec

  • Hydrofornia Czechel -Czechel, Borczysko, Kotowiecko, Kościelna Wieś

  • Hydrofornia Kuchary -Kuchary, Macew, Popówek

  • Hydrofornia Kucharki -Kucharki, Karsy, Krzywosądów, Szkudła, Czerminek, Borucin

  • Hydrofornia Tursko -Tursko, Bielawy, Kajew, Cieśle, Wszołów, Przekupów, Pleszówka

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług z zakresie dostawy wody Zakład Usług Komunalnych zakupuje dodatkowo uzdatnioną wodę z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Żychlinie.

  

Pliki do pobrania:

  Kontrolne zestawienie badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych wody z wodociągów z gminy Gołuchów z dnia 12.06.2020