Władze Gminy

Wójt Gminy Marek Zdunek
Telefon 0-62 7617084
Fax 0-62 7617082
Adres e-mail gmina@goluchow.pl
Gołuchów, ul. Lipowa 1.
   

Zastępca Wójta Krystyna Kubiak
Telefon 0-62 7617017 wew. 97
Fax 0-62 7617082
Adres e-mail oswiata@goluchow.pl
pok. 23
  

Sekretarz Gminy Tatiana Stefaniak
Telefon 0-62 7617017 wew. 51
Fax 0-62 7617082
Adres e-mail sekretarz@goluchow.pl
pok.17