Dyplom Rady Europy

Dyplom Rady Europy dla Gminy Gołuchów

 

Gmina Gołuchów, decyzją Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Planowania Przestrzennego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 1 czerwca 2007 r. otrzymała Dyplom Rady  Europy. Jest to jedna z czterech Nagród Europy.

Nagroda Europy ustanowiona została na mocy decyzji Zgromadzenia Parlamentarnego z 24 września 1953 r. oraz uchwały Komitetu Ministrów Rady Europy z 20 czerwca 1955 r. Jest wyróżnieniem przyznawanym władzom lokalnym za ich działania na rzecz współpracy i solidarności europejskiej oraz wzajemnych relacji pomiędzy obywatelami Europy.

Nagroda Europy jest czterostopniowa:

Dyplom Europejski 

Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu laureatów nagrody. dyplom_rady_europy_goluchow.jpg [300x213]

Każdego roku przyznawanych jest około trzydziestu dyplomów. Dyplom – na którym widnieje nazwa miasta (gminy) i data przyznania – jest wręczany burmistrzowi miasta (gminy) laureata w trakcie oficjalnej ceremonii, która odbywa się w Pałacu Europy w Strasbourgu, w czasie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego.

Flaga Honorowa

Haftowana i zdobiona pozłacanymi frędzlami, Flaga Honorowa jest odznaczeniem, które cieszy się największym powodzeniem. Uzyskanie jej jest warunkiem przyznania kolejnych trofeów: Odznaki Honorowej oraz Nagrody Europy. Każdego roku przyznaje się około dwudziestu Flag Honorowych a począwszy od roku 1961 przyznano ich już łącznie ponad tysiąc. Nagrodzone miasto (gmina) otrzymuje Flagę z rąk jednego z członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podczas uroczystości gromadzącej na ogół rzesze mieszkańców.

Odznaka Honorowa

Nowy model Odznaki Honorowej, opracowany w 2001 roku, zawiera w górnej części figury z mosiądzu, symbolizujące Uprowadzenie Europy; w centralnej części krąg dwunastu gwiazd europejskich, w który jest wpisany rok przyznania Odznaki,  a w dolnej części stylizowany zarys mapy Europy, na której jest zaznaczona nazwa miasta (gminy) laureata. Cała kompozycja jest umieszczona na przezroczystej tablicy. Nagroda ta jest wręczana odznaczonemu miastu (gminie) przez członka Zgromadzenia Parlamentarnego w czasie uroczystości, na którą są zapraszani wszyscy mieszkańcy. Rocznie przyznaje się około dziesięciu Odznak.

Nagroda Europy strasburg.jpg [383x336]

To najwyższe z czterech przyznawanych trofeów, ustanowione w 1955 roku, nagradza wyjątkowe wysiłki na rzecz propagowania jedności europejskiej. Dotychczas wyróżniono tą nagrodą 61 miast. Każdego roku otrzymuje ją jedno lub dwa miasta (gminy) posiadające już Flagę i Odznakę Honorową. Zwycięzca otrzymuje przechodnie trofeum (na okres jednego roku), medal z brązu, pergaminowy list uznania oraz stypendium przeznaczone na podróż po Europie dla młodzieży wywodzącej się z nagrodzonego miasta (gminy). Nagroda jest wręczana przez Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w czasie „Dnia europejskiego” organizowanego przez nagrodzone miasto (gminę). W uroczystości tej tradycyjnie bierze również udział Podkomisja do spraw Nagrody Europy.

Dyplom, zgodnie z regulaminem nadawania Nagród Europejskich, jest przyznawany miastom, gminom, których działanie na rzecz europejskości zostało dostrzeżone przez Radę Europy. Nagroda jest wyrazem uznania za wysiłek gminy włożony w promowanie idei jedności europejskiej. Komisja doceniła rozwijaną od lat współpracę zagraniczną Gminy Gołuchów, prowadzoną w ramach umów bliźniaczych z europejskimi gminami i miastami.

Wniosek Gminy Gołuchów, ubiegającej się o nagrodę Rady Europy, zawierał m.in. informacje o porozumieniach bliźniaczych zawartych pomiędzy Gminą Gołuchów a samorządami innych europejskich miast i gmin, o wymianie grup młodzieży, seniorów, kół zainteresowań, organizacji, o nawiązanej współpracy szkół, wspólnych projektach, międzynarodowych spotkaniach, wydarzeniach, o świętowaniu Dnia Europy i wszelkich innych inicjatywach podejmowanych w myśl szerzenia idei europejskich.

Dyplom, w formie pergaminu z nazwą gminy i z datą przyznania nagrody, z rąk Przewodniczącego Komisji Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych, odebrał wójt Marek Zdunek, podczas ceremonii, która miała miejsce 4 października 2007 r. podczas Sesji Zgromadzenia Komisji w Strasburgu.

W 2007 r., obok Gołuchowa, Dyplomem Rady Europy zostały uhonorowane 23  inne miasta i gminy, z czego 5 z Polski: Kędzierzyn-Koźle, Łącko, Leśnica, Lublin oraz Środa Śląska. Ponadto, 18 miast otrzymało Flagę Honorową (z Polski: Białogard i Ogrodzieniec). Odznakę Honorową przyznano 8 miastom w tym polskiemu miastu Bytom, a Nagrodę Europy otrzymało niemieckie miasto Nuremberg.