Mapa strony

Urząd Gminy Gołuchów
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Wiadomości
Pozyskane środki z UE
Komunikaty
Inwestycje realizowane
Biblioteka - Aktualności
Questy
Galerie
Gołuchów
Zamek Książąt Czartoryskich
Park - Arboretum
Muzeum Leśnictwa - "Oficyna"
Zabytki sakralne
Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gołuchowie
Termomodernizacja obiektów szkolnych w Kościelnej Wsi
Stacja uzdatniania wody w Tursku
Oczyszczalnia ścieków w Gołuchowie
Obiekty sportowo rekreacyjne
Hala sportowa
Biblioteka Publiczna Gminy Gołuhców
Orlik w Gołuchowie
Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi - zlewnia A,B,C
Filmy
Gołuchów
Gołuchów
Film reklamowy gminy Gołuchów
Festyn Nocy Świętojańskiej 2013 - Fajerwerki
Gołuchów. Tak, z przyjemnością!
Aktualności
Przygarnij psa
Szkolenia dla mieszkańców
Turystyka
Ośrodek turystyczny
Plaża i kąpielisko
Cennik usług
Noclegi
Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Kontakt i dojazd
Muzea
Zamek Książąt Czartoryskich
Muzeum Leśnictwa
Centrum edukacyjne "Obora"
Dybul
Kasa
Mauzoleum
Oficyna
Owczarnia
Powozownia
Zabytki sakralne
Jedlec
Tursko
Kościelna Wieś
Kucharki
Kuchary
Gołuchów
Przyroda
Park - arboretum
Zasoby i walory ekologiczne
Dolina rzeki Prosny
Dolina rzeki Ciemnej
Święto Polskiej Niezapominajki
Zagroda zwierząt
Żubry
Dziki
Koniki Polskie
Daniele
Szlaki turystyczne
Trasy rowerowe
Transwielkopolska Trasa Rowerowa
Trasa: Gołuchów – Jedlec – Macew –Jastrzebniki - Russów. Połączenie w jeden szlak miejscowości położonych na terenie gmin Gołuchów, Blizanów i Żelazków
Trasa: Kalisz – Kościelna Wieś – Kuchry Kolonia
Trasa: Gołuchów (park) - Kajew – Cieśle- Wszołów (folwark) – Przekupów - Gołuchów (park) 15 km
Trasa: Gołuchów (park) – Czerminek – Szkudła- Kucharki – Szkudła (folwark) – KRUS – kamień św. Jadwigi – Gołuchów (park) 15 km
Trasa: Gołuchów (park) – Tursko – Jedlec - kamień św. Jadwigi – Gołuchów (park) 14 km
Szlaki piesze
Szlak niebieski: Gołuchów – Kuchary
Szlak zółty: Gołuchów – Kucharki – Sobótka
Szlak czerwony: Gołuchów – Tursko – Grodzisko
Szlak zółty: Pleszew – Lenartowice - Tursko
Trasa kajakowa
Głaz narzutowy
Kamień św. Jadwigi
Gastronomia
DPT
Muzealna
Zamkowa
Eden
Izabella
Ha Gen
Pod Wiatrakiem
Malibu
Noclegi
Gołuchowski Ośrodek Turystyki
Gospodarstwa agroturystyczne
Kwatery prywatne
Pensjonaty
Hotele
Nasza Gmina
Położenie
Lokalizacja
Plan miejscowości Gołuchów
Plan miejscowości Kościelna Wieś
Komunikacja
Gmina w liczbach
Odległości od ośrodków miejskich
Populacja
Powierzchnia i użytkowanie terenu
Historia
Zarys dziejów gminy
Związani z ziemia gołuchowską
Historia administracji w Gminie Gołuchów
Miejsca pamięci
Kurhan w Kościelnej Wsi
Groby w lesie Jedleckim
Pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację
Obelisk upamiętniający miejsce zrzutu dla AK w Tursku
Pomnik ku czci poległych w Jedlcu
Zasłużeni
OSP Gołuchów
Bank Spółdzielczy
Regionalny Zespól Pieśni i Tańca „Tursko”
LKS Gołuchów
Jadwiga Jankielewicz
Jan Łubiński
Marianna Szczupak
Mieszkańcom Turska i okolic – żołnierzom AK
Józef Banasiak
Stanisław Małyszko
Danuta Marek
Edmund Stasiak
Honorowi obywatele
Jean Pierre Dauby
Joachim Schulze
Andrzej Zalewski
Vladimir Sisan
Ivan Kristof
Wojciech Spaleniak
Peter Wall
Kultura
Imprezy kulturalne
Festiwal „Chanterelle”
Zespół Pieśni i Tańca „Tursko”
Zespół Pieśni i Tańca „Żychlinioki”
Orkiestra OSP Kościelna Wieś
Biblioteka
GCK "Zamek"
Sport
Hala Sportowa
Siłownia
Sauna
Boiska sportowe
Piłka nożna
Tenis stołowy
Moje Boisko ORLIK 2012
Miasta partnerskie
Chievres - Belgia
Eastleigh - Wielka Brytania
Erkner - Niemcy
Bad Zwischenahn - Niemcy
Klastor Pod Znievom - Słowacja
Dyplom Rady Europy
Nasi sąsiedzi
Miasto Kalisz
Dla mieszkańca
Konsultacje społeczne
Edukacja
Aktualności
Placówki oświatowe
GZEAS
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - pożyczki mieszkaniowe (druki)
Rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gołuchów na rok szkolny 2020/2021
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Zakład Usług Komunalnych
Cennik usług
Wodociągi
Oczyszczalnia ścieków
Straż Gminna
Biblioteka
Aktualności
Historia
Katalog online
Biblioteka główna
Filie
Kontakt
Działalność kulturalna
Pomoc Społeczna
Aktualności
Świadczenia z pomocy społecznej
Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
Zasady udzielania pomocy społecznej
Świadczenia z pomocy społecznej
Rodzaje świadczeń i kryteria dochodowe
Świadczenia rodzinne
Jakie zasady obowiązują podczas ustalania dochodu rodziny
Zasiłek rodzinny - Jakie jest kryterium dochodowe
Jakie jest kryterium wiekowe
Zasiłek rodzinny - Komu przysługuje
Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny - Kiedy nie przysługuje
Dodatek do z.r. z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw.BECIKOWE)
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
Słownik użytych pojęć
Dodatki mieszkaniowe
Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego
Zasady obliczania dochodu
Kryterium powierzchniowe
Fundusz alimentacyjny
Wysokość świadczeń
Kryterium dochodowe
Zasady ustalania dochodu
Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Słownik użytych pojęć
Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Realizowane projekty
Przydatne strony
Projekt WRPO Krąg usług wsparcia w Gminie Gołuchów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Organizacje
Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
Wykaz stowarzyszeń zwykłych
Koła
Ochotnicze Straże Pożarne
Jedlec
Gołuchów
Kuchary
Karsy
Kościelna Wieś
Bielawy
Bogusław – Bogusławie
Krzywosądów
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
KONKURSY OFERT
Organizacje pozarządowe
Kluby sportowe
GCK "Zamek"
Historia i dokumenty
Wydarzenia i imprezy
Współpraca z gminami partnerskimi
Działalność promocyjna i wydawicza
Turystyka
Działalność kulturalna i edukacyjna
Świetlice
Pozyskane środki
Gospodarka
Tereny inwestycyjne
1. Bogusławice i Bogusław
2. Cieśle
3. Gołuchów
4. Macew i Kuchary
5. Krzywosądów
6. Kościelna Wieś
Dokumenty strategiczne
Wieloletni plan inwestycyjny
Miejscowe plany zagospodarowania
Program ochrony środowiska w latach 2014-2017
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju Gminy Gołuchów 2016-2025
Strategia 2000-2015
Regulamin utrzymania porządku
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów 2016
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów - rozszerzenie 2017
Krajowe Dni Ogrodnika
Kącik przedsiębiorcy
Baza firm
Mikroporady.pl
Samorząd
Rada Gminy
Władze Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
Struktura Urzędu
Statut Gminy
Kontakt
Obowiązek informacyjny - RODO
Wydawnictwa promocyjne
Statut Gminy
Deklaracja dostępności
RSS
Mapa strony