Questy

16 lipca 2013 11:40 | Questy

Wędrówki Dendrologiczne Gołuchów

Tematyka:

Quest wyznacza trasę, na której można spotkać ciekawostki dendrologiczne. Dendrologia to nauka o drzewach, słowo to pochodzi z greckiego dendros – drzewo i logos – nauka.

 

Gdzie to jest?

Wędrowcy docierają do Gołuchowa. Akcja toczyć się będzie na terenie parku-arboretum należącym do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, jednostki Lasów Państwowych. Opowieść zaczyna się od Muzeum Leśnictwa tzw. „Oficyny”, w miejscu oznaczonym na mapie.

 

Na czym to polega?

W czasie wędrówki rozwiązuje się zadania i zagadki, które doprowadzą wytrwałego turystę do skrzyni ze skarbem. Odcisk pieczęci – skarbu jest nagrodą za uczestnictwo w zabawie.

 

Początek questu:
Park-arboretum w Gołuchowie, Muzeum Leśnictwa, „Oficyna”.

 

Czas przejścia: 45 minut

 

Opiekun questu:

Przeczytano: 3906 razy.

Wydrukuj

Do góry