Pozyskane środki z UE

12 maja 2011 11:49 | Pozyskane środki z UE

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach – 2009/2010

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Koszt inwestycji 486 495,12 zł kwota dofinasowania 299 074 zł Zakres rzeczowy: - Roboty rozbiórkowe

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:48 | Pozyskane środki z UE

Przebudowa drogi powiatowej na terenie położonej w miejscowości Pleszówka polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej – 2010/2011

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” Koszt inwestycji 361 550,81 zł kwota dofinansowania 200 000 zł Zakres rzeczowy:

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:47 | Pozyskane środki z UE

Przebudowa drogi gminnej polegające na wydzieleniu ścieżki rowerowej Tursko-Gołuchów – 2010/2011

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” Koszt inwestycji 376 126 zł kwota dofinansowania 200 000 zł Zakres rzeczowy:

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:47 | Pozyskane środki z UE

Remont podłogi Sali wiejskiej w Kucharach – 2010/2011

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt inwestycji 20 802,90...

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:46 | Pozyskane środki z UE

Remont podłogi Sali OSP w Jedlcu, w gminie Gołuchów – 2009/2011

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt inwestycji 23 512,04...

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:45 | Pozyskane środki z UE

Zakup strojów ludowych dla Zespołu pieśni i Tańca „Tursko” – 2010/2011

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt inwestycji 27 740,49...

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:43 | Pozyskane środki z UE

Remont dachu Sali wiejskiej w Krzywosądowie, w gminie Gołuchów – 2009/2011

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt inwestycji 48 947...

czytaj więcej »