Pozyskane środki z UE

22 maja 2019 10:15 | Pozyskane środki z UE

Projekty unijne stowarzyszeń

W trwającej perspektywie unijnej tj. w latach 2014-2020, wsparcie finansowe na realizowane projekty, w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,...

czytaj więcej »

22 maja 2019 08:51 | Pozyskane środki z UE

"Recyklingowe Warsztaty dla dzieci z terenu LGD"

W okresie ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gołuchowie, odbyły się „Recyklingowe Warsztaty dla dzieci z terenu LGD”. Organizatorem projektu było Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek, natomiast Beneficjentem była Gmina Gołuchów. Projekt otrzymał wsparcie finansowe...

czytaj więcej »

22 maja 2019 08:42 | Pozyskane środki z UE

"Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"

W latach 2016 – 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” realizowany w partnerstwie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej...

czytaj więcej »

22 maja 2019 08:36 | Pozyskane środki z UE

"Rozwój usług wsparcia w powiecie pleszewskim"

W latach 2016 – 2018 Gminny Ośrodek Ppmocy Społecznej w Gołuchowie, realizował projekt pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem...

czytaj więcej »