Pozyskane środki z UE

06 marca 2013 10:13 | Pozyskane środki z UE

Utworzenie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z” w Gołuchowie 2012/2013

Europejski Fundusz Spójności, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 2, Spółdzielnie socjalne. Koszt całkowity 137 500 zł, Kwota dofinansowania...

czytaj więcej »

01 marca 2013 12:08 | Pozyskane środki z UE

„Na ludowo”- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży 2011/2012

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Koszt całkowity: 12 477,76...

czytaj więcej »