Pozyskane środki z UE

16 października 2011 14:38 | Pozyskane środki z UE

„Plon niesiemy plon” – kultywowanie tradycji ludowych w Gminie Gołuchów – 2011/2012

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 26 071,63...

czytaj więcej »