Pozyskane środki z UE

11 lipca 2013 12:20 | Pozyskane środki z UE

„Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”, zadanie realizowane w ramach projektu konkursowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej” 2013/2015

Europejski Fundusz Społeczny w ramach PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:27 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 35.374,80...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:27 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 30...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:26 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów, ul. Żeromskiego

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 36 241,95...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:24 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów – ul. 23-go Stycznia 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 30 946,80...

czytaj więcej »