Pozyskane środki z UE

09 lipca 2013 11:26 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów, ul. Żeromskiego

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Koszt całkowity 36 241,95 zł, kwota dofinasowania 23 572 zł.

Zakres rzeczowy:

- dostawa i montaż zestawu zabawowego złożonego z kilku elementów: wieże - 3 szt., trap - 3  szt. w tym ściana wspinaczkowa, trap, przeplotnia, pomosty 3 szt. w tym pomost pochyły, pomost ruchomy, pomost z belką ruchomą, rura strażacka, ślizgi 2 szt.;

- dostawa i montaż huśtawki ważki;

- dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej;

- dostawa i montaż bujaka podwójnego np. pieski;

- dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. auto;

- dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. konik;

- dostawa i montaż ławki bez oparcia - 2 szt.;

- dostawa i montaż kosza na śmieci - 2 szt.

Termin składania wniosku o płatność: sierpień 2013 rok.

Beneficjent: Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie.

 

Przeczytano: 2533 razy.

Wydrukuj

Do góry