Pozyskane środki z UE

09 lipca 2013 11:27 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

Koszt całkowity 35.374,80 zł, kwota dofinasowania 25 000 zł.

Zakres rzeczowy:

- dostawę i montaż zestawu zabawowego złożonego z kilku elementów m.in. wieże - 3 szt., schodki - 1 szt., trap koci grzbiet, pomost ruchomy, pomost linowy, przeplotnia linowa typu pajęczyna, ślizgi 2 szt., wieża z opon;

- dostawa i montaż huśtawki ważki;

- dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej;

- dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. motorek;

-  dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. konik;

-  dostawa i montaż bujaka czteroosobowego np. koniczynka;

- dostawa i montaż ławki bez oparcia - 2 szt.;

- dostawa i montaż kosza na śmieci - 2 szt.

Termin składania wniosku o płatność: sierpień 2013 rok.

Beneficjent: Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”.

Przeczytano: 2766 razy.

Wydrukuj

Do góry