Pozyskane środki z UE

11 lipca 2013 12:20 | Pozyskane środki z UE

„Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”, zadanie realizowane w ramach projektu konkursowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej” 2013/2015

Europejski Fundusz Społeczny w ramach PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Koszt całkowity 174 507,00 zł, kwota dofinasowania 174 507,00 zł.

Zakres rzeczowy:

1. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tursku pn.

- „Akademia ciekawej i przyjaznej matematyki”,

- „W przyjaźni z cyferkami”,

- „Jestem obywatelem świata”,

- „Język angielski dla najmłodszych”,

- Uczeń w sieci”,

- „W zgodzie z przyrodą”.

2. Wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne tj. gry edukacyjne, przyrządy do eksperymentowania, tablice, plansze dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy: laptopy, tablica interaktywna z projektorem, które są potrzebne do prowadzenia ww. zajęć.

3. Wyposażenie uczestników projektu w artykułu szkolne i przyrządy niezbędne do realizacji założonego planu zajęć dodatkowych tj. papier, kredki, pisaki, długopisy itp. oraz sprzęt elektroniczny pozwalający poznać pracę dziennikarza – aparaty fotograficzne, słuchawki, kamerki, pendrive.

4. Organizacja wycieczek dla uczestników Projektu w zależności od udziału w zajęciach:

- Wielkopolski Park Krajobrazowy,

- Warszawa – Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego,

- Poznań – Palmiarnia, Zoo,

- Pleszew – Redakcja Gazety Pleszewskiej,

- Kalisz – Redakcja Gazety Kaliskiej,

- Ostrów Wlkp. – Telewizja Promax,

- Zielona szkoła w Gołuchowie,

- Oczyszczalnia ścieków w Gołuchowie.

5. Na zakończenie Projektu uczestnicy otrzymają upominki.

Termin składania wniosku o płatność: 2013-2015 r.

Beneficjent: Gmina Gołuchów.

Przeczytano: 2733 razy.

Wydrukuj

Do góry