Pozyskane środki z UE

29 maja 2020 18:16 | Pozyskane środki z UE

"Rozbudowa sali wiejskiej w Tursku"

W dniu 29 kwietnia 2020 roku, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne”. Umowa nr RPWP.09.02.01-30-0055/17-00, zawarta w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału...

czytaj więcej »

29 maja 2020 18:14 | Pozyskane środki z UE

„ZDALNA SZKOŁA w naszej gminie”

Gmina Gołuchów aplikowała o grant do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie...

czytaj więcej »