Pozyskane środki z UE

29 maja 2020 18:14 | Pozyskane środki z UE

„ZDALNA SZKOŁA w naszej gminie”

Gmina Gołuchów aplikowała o grant do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt ma na celu zakup 24 laptopów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Wsparciem objęto następujące placówki, w ramach których udostępniono zakupiony sprzęt:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku,

- Szkoła Podstawowa w Kucharach.

Wskaźnik produktu: zakup 24 laptopów.

Wskaźnik rezultatu: wsparcie 5 placówek szkolnych.

Planowanym efektem projektu grantowego realizowanego we współpracy z CPPC jest umożliwienie każdej gminie w prosty i szybki sposób pozyskania dodatkowych środków na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie skierowane jest do najbardziej potrzebujących nauczycieli i uczniów - w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej, jest jednym ze sztandarowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

Wartość projektu – przyznanego Gminie Gołuchów Grantu wynosi 59 976,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, czyli 59 976,00 zł.

 

1.jpg

Zdjęcia:

Przeczytano: 117 razy.

Wydrukuj

Do góry