Pozyskane środki z UE

18 lutego 2020 13:42 | Pozyskane środki z UE

„Przebudowa ulic Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
 
 
 
Gmina Gołuchów podpisała umowę dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi”.
Przyznane wsparcie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Zdanie pn.: „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi” realizuje cel w ramach PROW polegający na wspieraniu lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).
Celem inwestycji jest także przebudowa dwóch dróg gminnych – ul. Szwedzkiej i Witosa, która wpłynie na poprawę połączenia komunikacyjnego Kolonii Kościelna Wieś z Kościelna Wsią oraz  na zmniejszenie utrudnień komunikacyjnych dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, możliwość podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania i korzystania z usług publicznych.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1. Przebudowę ulicy Szwedzkiej:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- roboty ziemne, w tym poszerzenie jezdni
- wykonanie podbudowy, ław, krawężnika, ścieku
- wykonanie chodnika
- przebudowę zjazdów na posesję
- odwodnienie drogi
- wykonanie progów zwalniających,
- wykonanie nawierzchni jezdni
- wykonanie poboczy.
2. Przebudowę ulicy Witosa:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- roboty ziemne, w tym poszerzenie jezdni
- wykonanie podbudowy i nawierzchni
- wykonanie poboczy
- przełożenie wjazdów.
Planowany koszt zadania: 2 995 221,43 zł
Planowana kwota dofinansowania: 1 905 859,00 zł.
 
obraz1.png

Przeczytano: 283 razy.

Wydrukuj

Do góry