Pozyskane środki z UE

22 maja 2019 10:15 | Pozyskane środki z UE

Projekty unijne stowarzyszeń

W trwającej perspektywie unijnej tj. w latach 2014-2020, wsparcie finansowe na realizowane projekty, w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, otrzymały następujące stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy:

1.       OSP Bielawy

Projekt pod nazwą: „Przebudowa Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach”

Kwota dofinansowania: 49 876,99 zł.

2.       LKS Gołuchów

Projekt pod nazwą: „Budowa wiat rekreacyjnych na terenie GOTiS”

Kwota dofinansowania: 49 999,00 zł

Projekt pod nazwą: „Turniej piłki nożnej”

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Projekt pod nazwą: „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo – sanitarnego i infrastrukturą techniczną”

Kwota dofinansowania: 295 699,00 zł

3.       Stowarzyszenie Mieszkańcom Gminy Gołuchów

Projekt pod nazwą: „Obiekty sakralne terenu LGD wydanie folderu promocyjnego”

Kwota dofinansowania: 6 600,00 zł

4.       Stowarzyszenie Senior XXI

Projekt pod nazwą: „Na ludowa nutę”

Kwota dofinansowania: 30 130,00 zł

5.       Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tursku Szansa”

Projekt pod nazwą: „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

6.       Stowarzyszenie Skakanka

Projekt pod nazwą: „Kościelna Wieś dla sportu”

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

Przeczytano: 646 razy.

Wydrukuj

Do góry