Pozyskane środki z UE

22 maja 2019 08:42 | Pozyskane środki z UE

"Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"

W latach 2016 – 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” realizowany w partnerstwie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacją AKME w Poznaniu.

Liderem w utworzonym partnerstwie był GOPS w Gołuchowie.

Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”.

Zakres rzeczowy projektu obejmował prowadzenie mediacji rodzinnych oraz podejmowanie działań o charakterze środowiskowym.

Wartość projektu wynosiła 110 400,00 zł.

 

Przeczytano: 602 razy.

Wydrukuj

Do góry