Atrakcje

Muzea: Archeologiczne|Biograficzne|Dwory i pałace|Etnograficzne|Historyczne|Przyrodnicze

Muzeum Leśnictwa „Oficyna”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Działyńskich

Powstała na bazie wybudowanej w latach 1852-1853 gorzelni. Swój wygląd zawdzięcza Izabelli i Janowi Działyńskim – właścicielom Gołuchowa, którzy w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia podjęli decyzję o adaptacji przemysłowego budynku na cele mieszkalne. Projekt przebudowy, a następnie rozbudowy przypisuje się Maurice’owi Ouradou oraz Louis’owi Breugnot. Zasadniczy trzon gorzelni stał się punktem wyjścia do prac prowadzonych w dwóch etapach (1872-1874 i 1890-1895). Efektowna forma budynku, uzyskana w końcu XIX wieku, przetrwała do dziś niezmieniona. Do wybuchu II wojny światowej „Oficyna” była głównym mieszkaniem właścicieli Gołuchowa. Działania wojenne szczęśliwie ominęły ten obiekt i nie uległ on żadnym większym, zewnętrznym zniszczeniom. Jedynie wnętrza, użytkowane jako magazyny wojskowe, a po wojnie przeznaczone na mieszkania dla kilkunastu rodzin, przedszkole i biura administracji parku, wymagały remontu i prac konserwatorskich. Przywróceniem świetności „Oficynie”, jak i całemu założeniu rezydencjonalnemu, zajęły się Lasy Państwowe, które przejęły park wraz z budynkami (poza zamkiem) w 1974 roku. Wieloletnie prace odnowieniowe zaowocowały oddaniem „Oficyny” do publicznego użytku jako obiektu Muzeum Leśnictwa. Od 1986 roku funkcjonują w niej stałe wystawy: „Związki lasu ze sztuką” i „Historia gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich”. Na pierwszym piętrze prezentowane są trofea łowieckie oraz liczne dzieła z dziedziny malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego ilustrujące inspirującą rolę lasu. W zbiorach muzealnych znajdują się między innymi prace takich artystów, jak Julian Fałat, Michał Wywiórski, Jan Wałach i Józef Wilkoń. Równie interesującą jest wystawa historyczna na II piętrze, obrazująca proces kształtowania się relacji pomiędzy człowiekiem i lasem na przestrzeni stuleci. Za pośrednictwem modeli, rysunków, archiwalnych dokumentów, map i fotografii pokazano, w jaki sposób człowiek od lat korzystał z dobrodziejstw lasu. Zgromadzone eksponaty znakomicie komponują się z zachowanymi elementami dawnego wystroju wnętrz: malowanymi boazeriami, plafonami oraz kominkami. Stałym ekspozycjom w „Oficynie” towarzyszą regularnie organizowane wystawy czasowe.