Atrakcje

Muzea: Historyczne

Muzeum Leśnictwa "Powozownia”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Borowskiego

Budynek powstał w 1854 roku z inicjatywy Jana Działyńskiego – ówczesnego właściciela Gołuchowa. Zlokalizowany we wschodniej części rezydencji gołuchowskiej, w kompleksie zabudowań gospodarskich, pełnił funkcję stajni dla koni oraz wozowni. Wybudowano go na planie czworokąta z wysuniętą środkową częścią elewacji zachodniej, skierowanej w stronę zamku. W latach powojennych wykorzystywany był jako miejsce skupu żywca i magazyny Gminnej Spółdzielni. Niszczejący budynek odrestaurowano staraniem Lasów Państwowych. Od 2002 roku „Powozownia” udostępniana jest jako obiekt wystawienniczy Muzeum Leśnictwa. Na piętrze mieści się stała wystawa z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa zatytułowana „Spotkanie z lasem”. Podzielona jest ona na trzy części. Pierwsza uwzględnia takie zagadnienia jak: lasy na kuli ziemskiej, lasy w Europie i w Polsce, a w szczególności: jak powstaje las, nasze drzewa leśne, typy próchnicy leśnej, typy siedliskowe lasu. Druga – podejmuje temat ochrony gatunkowej roślin i zwierząt leśnych wpisanych do polskiej Czerwonej Księgi, trzecia natomiast to dwie dioramy: grądu środkowoeuropejskiego w aspekcie wczesnowiosennym i świerczyny borealnej w aspekcie zimowym. Ekspozycję w „Powozowni” wzbogacają dziewiętnastowieczne „księgi drzewne” wykonane przez Carla von Hinterlanga. Na parterze eksponowana jest multimedialna makieta edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, prezentująca jego walory architektoniczne oraz przyrodnicze. „Powozownia” jest miejscem, gdzie systematycznie organizowane są wystawy czasowe.