4. Macew i Kuchary

 

Opis terenu inwestycyjnego – Macew i Kuchary

Położenie

Nazwa lokalizacji

 

Tereny Aktywizacji Gospodarczej (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²) w miejscowości Macew oraz Kuchary  zlokalizowane przy drodze krajowej nr 12

Miasto / Gmina

 

Gmina Gołuchów

 

Powiat

 

pleszewski

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia

 

  • Kuchary: 13 ha + 13 ha
  • Macew: 9,85 ha + 19,74 ha

Maksymalna dostępna powierzchnia

  • Kuchary: 13 ha
  • Macew: 19,74 ha

Informacje dotyczące nieruchomości

 

Kierunek przeznaczenia

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów teren oznaczony symbolem U/P (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów) i U/P*(tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²)

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

Dla części terenu obowiązuje plan miejscowy:

XXVII/271/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuchary, w rejonie drogi krajowej nr 12

Stopień pokrycia mpzp

Ok. 45%

Przeznaczenie w mpzp

Teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów oznaczony symbolem 1PU i 2PU

Rodzaj własności

  • działki na terenie inwestycyjnym w miejscowości Macew należą do właścicieli prywatnych (89%) i gminy Gołuchów (11%)
  • działki na terenie inwestycyjnym w miejscowości Kuchary należą do właścicieli prywatnych w 100%

Komunikacja

Dostęp do terenu inwestycyjnego poprzez istniejące drogi publiczne

Infrastruktura techniczna

Istnieje możliwość dostępu do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej