1. Bogusławice i Bogusław

Opis terenu inwestycyjnego – Bogusławice i Bogusław

Położenie

Nazwa lokalizacji

 

Tereny Aktywizacji Gospodarczej (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²) w miejscowości Bogusławice i Bogusław zlokalizowane przy drodze powiatowej i gminnej

Miasto / Gmina

 

Gmina Gołuchów

 

Powiat

 

pleszewski

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia

 

ok. 160 ha

Maksymalna dostępna powierzchnia

ok. 32 ha

Informacje dotyczące nieruchomości

 

Kierunek przeznaczenia

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów

Teren oznaczony w studium symbolem U/P (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów) i U/P*(tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²)

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

brak

Stopień pokrycia mpzp

0

Przeznaczenie w mpzp

brak

Rodzaj własności

Działki na terenie inwestycyjnym w miejscowościach Bogusławice i Bogusław w 99% należą do właścicieli prywatnych i Gminy Gołuchów 1%

Komunikacja

Dostęp do terenu inwestycyjnego poprzez istniejące drogi publiczne

Infrastruktura techniczna

Istnieje możliwość dostępu do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej