5. Krzywosądów

 

Opis terenu inwestycyjnego – Krzywosądów

Położenie

Nazwa lokalizacji

 

Tereny Aktywizacji Gospodarczej (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²) w miejscowości Krzywosądów, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 12

Miasto / Gmina

 

Gmina Gołuchów

 

Powiat

 

pleszewski

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia

 

ok. 87 ha

 

Maksymalna dostępna powierzchnia

ok. 26 ha

 

Informacje dotyczące nieruchomości

 

Kierunek przeznaczenia

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów teren oznaczony symbolem U/P (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów) i U/P*(tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²)

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje na części terenu:

Uchwała Rady Gminy nr V/33/2003 z dnia 27.03.2003 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27

czerwca 2003 r. Nr 109, poz. 2000w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach działek nr 28, 29/2, 30, 31,32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 36/4, 37(a,b,c,d,e,e), 38 ark. 1 obręb

Krzywosądów, gm. Gołuchów

Stopień pokrycia mpzp

ok. 30%

Przeznaczenie w mpzp

Tereny aktywizacji gospodarczej i usług oznaczone symbolem 5AG/U

Rodzaj własności

działki na terenie inwestycyjnym w miejscowości Krzywosądów w 100% należą do właścicieli prywatnych

Komunikacja

Dostęp do terenów inwestycyjnych poprzez istniejące drogi publiczne

Infrastruktura techniczna

Istnieje możliwość dostępu do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej