Komunikaty

23 maja 2011 08:51 | Komunikaty

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gołuchów w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka w roku 2011. Postanawia się przyznać dotację z budżetu Gminy...

czytaj więcej »

13 maja 2011 20:04 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, że od dnia 16 maja 2011r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu uruchamia dodatkowe kursy na trasie: Kalisz – Pleszew wyjazd z Kalisza o godz. 750, Gołuchów godz. 812 , Pleszew godz. 830 Pleszew – Kalisz wyjazd z Pleszewa o godz....

czytaj więcej »

10 maja 2011 07:58 | Komunikaty

INFORMACJA Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw

Załącznik do pisma NB. 7361 -17/11/766 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązku użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami...

czytaj więcej »