Komunikaty

28 stycznia 2013 15:03 | Komunikaty

Nowe przepisy meldunkowe

Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, że od dnia 01.01.2013r. na podstawie ustawy z dnia 07.12.2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2012r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.

Wprowadzono szereg ułatwień, m.in.:

1. Wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu.

2. Wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika.

3. Odstąpienie od konieczności zgłoszenia przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej

4. Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy.

5. Likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

6. Likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

7. Wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

8. Wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy

Przeczytano: 2406 razy.

Wydrukuj

Do góry