Wiadomości

28 września 2016 08:07 | Wiadomości

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec – etap 1

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec – etap 1”, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Gmina Gołuchów, informuje, że otrzymała wsparcie finansowe zgodnie z umową nr 141/U/400/147/2016 z dnia 23.09.2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec – etap 1.
Przedsięwzięcie dotyczy budowy:
- kolektora grawitacyjnego PVC Ø200 mm – 3 116,40 m,
- rurociągu tłocznego Dz 110 mm PE – 1 605,10 m,
- rurociągu tłocznego Dz 90 mm PE – 678,00 m,
- przepompowni ścieków PS-1 Q=18,36 m³/h – 1 szt.,
- przepompowni ścieków PS-2 Q=0,94 m³/h – 1 szt.,
- przepompowni ścieków PS-3 Q=1,94 m³/h – 1 szt.,
- przykanalików Ø 160 mm PCV-U – 843,4 m/93 szt.
Dofinansowanie dotyczy również kosztów związanych z nadzorem inwestorskim.
Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 
http://www.wfosgw.poznan.pl

Przeczytano: 1311 razy.

Wydrukuj

Do góry