Wiadomości

22 czerwca 2018 13:27 | Wiadomości

Szacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych.

Wójt Gminy Gołuchów informuje, że na terenie gminy wystąpiło niekorzystne zjawisko meteorologiczne – susza. W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Gołuchowie, pokój nr 4 - w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.

We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Gołuchów, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Rolnicy, którzy hodują zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: tuczniki, bydło opasowe, prosięta, drób, mleko, jaja, miód pszczeli itp., wypełniają oświadczenie o ilości zwierząt.

Druki wniosku można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 4, informacja lub pobrać ze strony internetowej www.bip.goluchow.pl. wykaz spraw/wnioski.

Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przystąpi do szacowania szkód i sporządza protokół. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gołuchowie, tel. 62/ 769 69 67.

 

 

Wójt Gminy Gołuchów

/-/ Marek Zdunek

Przeczytano: 1250 razy.

Wydrukuj

Do góry