Wiadomości

01 października 2018 14:31 | Wiadomości

Młodzi Radni złożyli przysięgę

Dnia 28 września 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów III kadencji. Młodzi Radni wybrani zostali przez swoich rówieśników w wyborach ogłoszonych przez Wójta Gminy Gołuchów na dzień 7 czerwca 2018 r., i przeprowadzonych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Gołuchów.
W posiedzeniu inauguracyjnej Sesji Młodzieżowej Rady Gminy obok członków Młodzieżowej Rady udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy – Jan Sobczak, Wójt – Marek Zdunek, Z-ca Wójta – Krystyna Kubiak, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Radni Rady Gminy, Radni Młodzieżowej Rady Gminy poprzedniej kadencji, Przedstawiciele jednostek organizacyjnych, organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy Gołuchów, Pracownicy tut. urzędu oraz przedstawiciele mediów. Do chwili wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Jan Sobczak.
Po powitaniu wszystkich obecnych głos zabrał Wójt Gminy, który pogratulował Młodzieży uzyskania mandatu, życzył dobrej i owocnej pracy na rzecz swojego środowiska, a także zapewnił o swojej pomocy i wsparciu ze strony urzędu i gminy.
Następnie młodzi Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. W sesji nie wzięło udziału 2 radnych, którzy ślubowanie złożą podczas najbliższej sesji, na której będą obecni.
W dalszej części obrad dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Łucja Kuczma – Przewodnicząca, Oscar Knecht – Sekretarz oraz Paweł Uciechowski – Członek, która czuwała nad przebiegiem wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących MRGG.
Po przeliczeniu głosów oddanych w głosowaniu tajnym komisja ogłosiła, że Przewodniczącą MRGG wybrana została Natalia Nowak, a Wiceprzewodniczącymi: Kinga Staszak i Konrad Banasiak.
Na zakończenie Sesji głos zabrał Wójt Marek Zdunek, który pogratulował wybranym przewodniczącej i wiceprzewodniczącym MRGG oraz podziękował za sprawne przeprowadzenie obrad. Zwrócił się również do obecnych przedstawicieli młodzieżowej rady poprzedniej kadencji dziękując im za obecność i symboliczne przekazanie obowiązków. Na zakończenie jeszcze raz pogratulował nowej radzie życząc im dobrej współpracy z rówieśnikami i wielu inicjatyw na ich rzecz.
Na tym obrady I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów zakończono.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów:

1. BANASIAK Konrad - ZSP Kucharki - Wiceprzewodniczący
2. DOPIERAŁA Patrycja - ZSP Jedlec
3. GARCZAREK Oliwia - ZSP Kuchary
4. GRZESIAK Nikola - ZSP Jedlec
5. KNECHT Oscar - SP Gołuchów
6. KOSIŃSKI Krzysztof - ZSP Tursko
7. KUCZMA Łucja - ZSP Gołuchów
8. LEWICKI Aleks - ZSP Kuchary
9. NOWAK Natalia - ZS Kościelna Wieś - Przewodnicząca
10. STASZAK Kinga - ZSP Tursko - Wiceprzewodnicząca
11. SYMENKO Agata - ZS Kościelna Wieś
12. SZCZUPAK Kacper - ZS Kościelna Wieś
13. TROCHA Tymoteusz - ZSP Kucharki
14. UCIECHOWSKI Paweł - ZSP Gołuchów
15. ZAJĄC Jan - ZSP Gołuchów

Zdjęcia:

Przeczytano: 1318 razy.

Wydrukuj

Do góry