Wiadomości

13 marca 2019 08:34 | Wiadomości

Odbyła się II Sesja MRGG

Dnia 7 marca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów. W posiedzeniu obok członków Młodzieżowej Rady udział wzięli:
- Zastępca Wójta, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gołuchowie – Krystyna Kubiak,
- Sekretarz Gminy – opiekun Młodzieżowej Rady Gminy - Tatiana Stefaniak,
- Przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Pawlak,
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia –Michał Balcer,
- Radna Rady Gminy – Agnieszka Rupiczak,
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie Katarzyna Maciejewska,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi Katarzyna Laksander,
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharkach Aneta Rataj,
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tursku Lucyna Kempińska – Cieślak,
- koordynator Młodzieżowej Rady Gminy z Gołuchowa – Marlena Kurkowiak,
- koordynator Młodzieżowej Rady Gminy z Kościelnej Wsi - Katarzyna Kaleta,
- koordynator Młodzieżowej Rady Gminy z Kucharek – Józef Boniec,
- koordynator Młodzieżowej Rady Gminy z Kuchar – Laura Florczak,
- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu – Ewa Setecka,
- Dyrektor Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie – Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak.
Obrady prowadziła przewodnicząca MRGG – Natalia Nowak, a uczestniczyło w nich 15 radnych. W pierwszej części sesji radni Oliwia Garczarek i Jan Zając odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Następnie Rada rozpoczęła regularne prace. Najpierw w drodze uchwały wybrała swojego sekretarza, którym została Agata Symenko. W kolejnej części przystąpili do zgłaszania interpelacji.
Interpelacje złożyli następujący radni: Łucja Kuczma zaproponowała utworzenie młodzieżowego domu kultury, Uciechowski Paweł – coroczny konkurs artystów amatorów „Ukryte talenty” oraz podjęcie działań na rzecz walki ze smogiem, a Oscar Knecht – wolontariat na rzecz przedszkolaków i seniorów.
Następnie głos zabrała p. Krystyna Kubiak, która podziękowała za złożenie interpelacji, określiła je jako bardzo dojrzałe i zapewniła, że wszystkie interpelacje zostaną przekazane wójtowi sądząc, że z biegiem czasu będzie można je realizować.
W części dotyczącej wolnych głosów i wniosków głos zabrali:
- Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak – podziękowała za głosy dotyczące obszaru Kultury, stwierdziła, ze sądzi iż wspólnymi siłami może uda się to wszystko wypracować, chciałaby aby powstał dom Kultury i wówczas na pewno znalazło by się tam dla młodzieży miejsce. Jeśli chodzi o konkursy to planowane jest ponowienie ubiegłorocznego konkursu organizowanego na 125-lecie Ordynacji Gołuchowskiej, konkursu wiedzy o Gołuchowie.
Dyrektor odniosła się również do ekologii. W okresie ferii odbyły się warsztaty recyklingowe, a tegoroczny rajd rowerowy również ma się odbyć pod hasłem ekologii.
Odnosząc się do postulatu wolontariatu to przygotowujemy się do akcji wolontariat w kulturze.
- Następnie głos zabrał Tomasz Pawlak – Przewodniczący Rady Gminy, który w imieniu wójta, radnych oraz swoim powiedział, że interpelacje młodzieży zostaną przedstawione podczas wspólnej komisji Rady Gminy.
Na tym posiedzenie zakończono - 12.03.2019 r

Zdjęcia:

Załączniki:

Interpelacje [1.35 MB]

Przeczytano: 654 razy.

Wydrukuj

Do góry