Wiadomości

18 marca 2019 08:21 | Wiadomości

Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, iż na ternie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, od 18 marca br. ankieterzy statystyczni będą realizować kolejną edycję badania ankietowego Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załączonej grafiki i informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów/rad osiedli. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-2019,165,1.html oraz http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/ 

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

Magdalena Ancan
Starszy specjalista
w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
+48 61 2798 325

Przeczytano: 485 razy.

Wydrukuj

Do góry