Wiadomości

12 kwietnia 2019 09:28 | Wiadomości

Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”

W dniu 10.04.2019 r. podczas wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Krzywosądowie, Wójt Marek Zdunek, Przewodniczący Rady Tomasz Pawlak oraz wiceprzewodniczący: Beata Szymoniak i Marian Wysockim, wręczyli tytuł „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”, dla p. Edmunda Stasiaka.
Rada Gminy Gołuchów, Uchwałą Nr IV/49/2019 z dnia 28.03.2019 r. nadała Panu Edmundowi Stasiakowi – sołtysowi sołectwa Krzywosądów – Żychlin od roku 1980 oraz współzałożycielowi i wieloletniemu kierownikowi Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki” - tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”.
W uzasadnieniu uchwały napisano:
Pan Edmund Stasiak, ur. w 1936 r., całe swoje życie angażował się w działanie na rzecz społeczności lokalnej. 
Przez szereg lat, pełnił różne funkcje w administracji samorządowej na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz w instytucjach i organizacjach funkcjonujących na tym terenie m.in.
- Prezes OSP w Krzywosądowie 1966-2006
- Radny Rady Powiatu Pleszewskiego w latach 2002-2010
- Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu w latach 80-tych
Jako wieloletni sołtys zaangażowany w rozwój wsi: realizację inwestycji (m.in. budowa sali wiejskiej, sieci wodociągowej, telefonizację), integrowanie mieszkańców oraz krzewienie życia kulturalnego, cieszył się wielkim zaufaniem i oddaniem mieszkańców sołectwa Krzywosądów – Żychlin, czego potwierdzeniem były wyniki kolejnych wyborów na sołtysa.
Kolejną rolą, z jaką jest chyba najbardziej kojarzony to współzałożyciel i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”. Wspólnie z małżonką Kazimierą, byli animatorami życia kulturalnego w sołectwie, gminie Goluchów, powiecie pleszewskim oraz sąsiednich miastach i gminach. Założony przez nich Zespół, pielęgnował i kultywował tradycje folklorystyczne południowej wielkopolski. Skupiał dzieci, młodzież jak również dorosłych mieszkańców sołectwa oraz sąsiedniej Sobótki czy Kuczkowa. Zespół opracował własny obrzęd dożynkowy, program z okazji Dnia Kobiet, Dnia Strażaka oraz jasełka. 
Do największych sukcesów Zespół zalicza się występy podczas Estrad Folkloru w Kaliszu czy na Polagrze w Poznaniu. 
Na przestrzeni kolejnych lat działalności Zespołu, Pan Edmund szył również stroje dla jego licznych członków.
Wspólnie z małżonką wychowali wiele pokoleń mieszkańców rozmiłowanych i kultywujących rodzimy, wielkopolskie folklor.
Do dnia dzisiejszego, pan Edmund zaangażowany jest w życie Zespołu, z ogromną pieczołowitością dba    o zachowanie czystości przekazu tradycji ludowych.
Uważamy, że wieloletnia praca pana Edmunda Stasiaka na w/w polach zasługuje na uhonorowanie tytułem „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”.
Info. GCK "ZAMEK"

Zdjęcia:

Przeczytano: 720 razy.

Wydrukuj

Do góry