Wiadomości

17 października 2019 09:38 | Wiadomości

Mister Budownictwa za rok 2018 dla Gminy Gołuchów

Kolejny już raz Gmina Gołuchów została doceniona w konkursie „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej”. Tym razem za budynek Sali Sportowej w Kościelnej Wsi.

 

Uroczystość podczas której, wójt Gminy Gołuchów – Marek Zdunek odebrał nagrodę odbyła się 11 października w obiektach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 

Każdego roku Konkurs organizują Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Kaliszu.

Jego celem jest promocja najlepiej zrealizowanych obiektów na terenie Południowej Wielkopolski, cechujących się ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjno-architektonicznymi. Dobrym i poprawnym wykonaniem z kompleksowym wykończeniem                   i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowane obiekty upiększają swym wyglądem przestrzeń publiczną, w której są usytuowane. Jest to zasługa wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, inwestorów                    i wykonawców. Należy podkreślić, że konkurs MISTER BUDOWNICTWA cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wykonawstwa i dobrej marki realizatorów nagrodzonych obiektów.

 

Salę sportową w Kościelnej Wsi oddano do użytku zgodnie z decyzją - Pozwoleniem na użytkowanie, która ostateczna stała się w dniu 08.01.2019 r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 574,56 metrów kwadratowych. W obiekcie utworzone zostały następujące sale:
• sala sportowa z boiskiem o wymiarach 33x18 m, oraz 178 miejscami na widowni;
• pracownia języków obcych, z funkcją podziału na 2 pracownie;
• pracownia chemiczno-biologiczno-fizyczna;
• siłownia;
• sala dydaktyczna umożliwiająca realizację kół zainteresowań oraz spotkań o charakterze doradczym;
• gabinet logopedyczny;
• salka specjalistyczna do ćwiczeń korekcyjnych oraz terapii pedagogicznej;
• pozostała infrastruktura techniczna i socjalna.

Projekt był współfinansowany ze środków europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę sali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Generalnym wykonawcą była Firma Budowlana „Marek Antczak”               z Kalisza. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 10 993 438,38 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 3 867 847,58 zł, pozostała kwota jest finansowana ze środków budżetu Gminy Gołuchów.
Należy dodać, iż obecnie w Zespole Szkół realizowany jest projekt „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz organizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji”.  Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest doposażenie sal, realizacja zajęć dydaktycznych oraz szkolenie nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi w placówce potrzebami. Wartość projektu to 332 027,69 zł, z czego wysokość dofinansowania 315 425,03 zł.

Fot. WOIIB 

Zdjęcia:

Przeczytano: 395 razy.

Wydrukuj

Do góry