Wiadomości

12 września 2010 00:00 | Wiadomości

INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"

LGD Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Termin składania wniosków od 05.10.2010 do 18.10.2010 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.lgd.pleszew.pl/ w zakładce konkursy, podzakładka "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Przeczytano: 2137 razy.

Wydrukuj

Do góry