Wiadomości

30 listopada 2010 13:10 | Wiadomości

I Sesja Raday Gminy

I SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 01.12.2010r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY


Porządek posiedzenia:

I. Otwarcie sesji.
II. Ślubowanie radnych.
III. Stwierdzenie quorum.
IV. Przedstawienie porządku obrad:
Porządek obrad obejmuje:
1)Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów:
- powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczących,
- zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy,
- przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
2)Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
3)Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
- ustalenie ilości wybieranych wiceprzewodniczących,
- zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy,
- przyjęcie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy,
- przeprowadzenie głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
V.Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
V kadencji
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2463 razy.

Wydrukuj

Do góry