Wiadomości

26 stycznia 2011 15:09 | Wiadomości

Wybory Sołtysów w Gminie Gołuchów

Wybory Sołtysów w Gminie Gołuchów

W miejscowościach Gminy Gołuchów odbywa się od dwóch tygodni cykl zebrań wiejskich. Spotkania połączone są z wyborami sołtysów oraz członków rad sołeckich i komisji rewizyjnych.

W Kucharach zebranie odbyło się 14 stycznia. Kandydatem na sołtysa był tylko Pan Witold Pelka. Poprzedni sołtys Pan Wojciech Walczak nie startował w wyborach. W zebraniu uczestniczyło 57 mieszkańców. W wyborach Pan Pelka uzyskał poparcie 48 osób, 7 osób głosowało na NIE, 2 głosy okazały się nieważne.

Tego samego dnia zebranie odbyło się również w Karsach.  Kandydatami na sołtysów byli Pan Andrzej Maryniak i Pan Adam Szczepański.  W głosowaniu, 22 głosy oddano na Pana Andrzeja Maryniaka, 12 głosów uzyskał Pan Adam Szczepański.

17 stycznia miały miejsce wybory w Bielawach. Konkurowało ze sobą trzech mieszkańców. Największą liczbę głosów (12) uzyskał Pan Józef Sołtysiak. Kolejni otrzymali odpowiednio:  Pan Jerzy Danielski – 7 głosów oraz Pan Lucjan Maruszewski – 6 głosów.

Również 17 stycznia odbyło się zebranie wiejskie w  Bogusławicach. Kandydatami na stanowisko sołtysa byli: Pani Alicja Krupa i Pan Bolesław Kostuj. Kandydaci otrzymali odpowiednio: 19 i 11 głosów. Tym samym  mieszkańców Bogusławia i Bogusławic reprezentować będzie Pani Alicja Krupa.

18 stycznia zebranie odbyło się Szkudli. Jedynym kandydatem na sołtysa była Pani Helena Derwich. Mieszkańcy, 42 głosami ponownie  wybrali Panią Helenę na reprezentanta swojej wsi.

W Cieślach zebranie odbyło się 19 stycznia. W zebraniu wzięło udział 16 osób.  Jednogłośnie, sołtysem wsi została wybrana Pani Ewa Franek.

20 stycznia zebranie miało miejsce w Czechlu. W spotkaniu wzięło udział 49 osób. Kandydatami na sołtysów byli: Pani Anna Witkowska, Pan Tadeusz Woliński, Pan Bogumił Fisher oraz Pan Zbigniew Kubaś. Kandydaci otrzymali odpowiednio: 14, 13, 12 i 10 głosów. W Czechlu nowym sołtysem została Pani Anna Witkowska.

W Jedlcu zebranie połączone z wyborem sołtysa odbyło się 24 stycznia. Jedynym kandydatem na to stanowisko był dotychczasowy sołtys  Pan Adam Mikołajczyk. Uzyskał 52 głosy poparcia. W spotkaniu uczestniczyło 61 mieszkańców.

Tego samego dnia wybory odbyły się również w Czerminku. W spotkaniu uczestniczyło 46 osób. Mieszkańcy zdecydowali, że wieś, w kolejnej kadencji,  reprezentował będzie dotychczasowy sołtys Pan Mirosław Bociański.

25 stycznia spotkali się mieszkańcy Kajewa. 44 osoby wzięły udział w zebraniu. Mieszkańcy dokonali wyboru pomiędzy Panem Jarosławem Kałużnym a Panem Dawidem Wojcieszakiem. Kandydaci uzyskali odpowiednio 19 i 24 głosy, 1 głos był nieważny. Nowym sołtysem Kajewa został Pan Dawid Wojcieszak.

Przeczytano: 4033 razy.

Wydrukuj

Do góry