Wiadomości

31 marca 2011 10:39 | Wiadomości

Uhonorowani podczas Sesji Rady Gminy Gołuchów

Podczas Sesji Rady Gminy Gołuchów, 30 marca 2011 r. Wójt Marek Zdunek oraz Przewodniczący Rady Jan Sobczak, w sposób szczególny podziękowali i uhonorowali pracę dziewięciu sołtysów, którzy sprawowali tę funkcję do początku 2011 r. W śród nich znaleźli się: Marianna Szczupak, która pełniła funkcję sołtysa sołectwa Kościelna Wieś II w latach 1969-2011, Czesław Kubiak, sołtys sołectwa Borczysko w latach 1971-2011, Stefan Solarczyk, sołtys miejscowości Gołuchów w latach 1984 – 2011, Henryk Szczupak, sołtys sołectwa Kościelna Wieś III w latach 1988 – 2011, Bolesław Kostuj, sołtys sołectwa Bogusławice w latach  1994 – 2011, Jarosław Kałużny, sołtys wsi Kajew w latach 1998 – 2011, Wojciech Walczak, sołtys sołectwa Kuchary w latach 2002 – 2011, Bogumił Fischer, sołtys miejscowości Czechel w latach 2006 – 2011. Dziękując za pracę sołtysom, wspomniano również o zmarłym w ubiegłym roku sołtysie miejscowości Bielawy, Zygmuncie Stasiku, który funkcję gospodarza wsi pełnił od 1990 r. Podziękowania rodzinie zmarłego przekaże obecny sołtys Bielaw Józef Sołtysiak.

Przeczytano: 2916 razy.

Wydrukuj

Do góry