Wiadomości

20 września 2011 13:14 | Wiadomości

IX Sesja Rady Rminy

IX SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 28.09.2011r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Ustalenia porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2011 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,
- wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015,
- ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych,
- powołania razem ze Stowarzyszeniem „Mieszkańcom Gminy Gołuchów’, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z” w Gołuchowie,
- uchwalenia Statutu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z” w Gołuchowie,
- powołania pełnomocników do reprezentowania gminy na zebraniu założycielskim „Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z” w Gołuchowie.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia IX Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2349 razy.

Wydrukuj

Do góry