Wiadomości

16 listopada 2011 12:38 | Wiadomości

XI Sesja Rady Gminy Gołuchów

XI SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 30.11.2011r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenia porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2011 rok,
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,
 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012r.,
 przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia XI Sesji Rady Gminy.
                                                                               

Przewodniczący Rady
                                                                                    /-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2341 razy.

Wydrukuj

Do góry