Wiadomości

18 stycznia 2012 13:11 | Wiadomości

Przejęcie obowiązków gospodarki odpadami komunalnymi przez gminę Gołuchów nastąpi z dniem 01.07.2013 r.

 

Gołuchów, dnia 11.01.2012 r.

URZĄD GMINY
w GOŁUCHOWIE

OGŁOSZENIE

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące utrzymanie czystościi porządkuw gminach. Skutkiem tego gminy zobowiązane są przejąć do dnia 1 lipca 2013 roku obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uprzejmie informuję, iż w Gminie Gołuchów przejęcie ww. obowiązkównastąpi w ostatnim ustawowym terminie, tj. z dniem 1 lipca 2013 roku.

Do tego terminu gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy nie ulegnie zmianie.

Jednocześnie przypominam, iż nadal istnieje obowiązek zawierania indywidualnych umów na wywóz odpadów komunalnych.

 

Sekretarz Gminy

/-/ Tatiana Stefaniak

Przeczytano: 3667 razy.

Wydrukuj

Do góry