Wiadomości

20 kwietnia 2012 13:56 | Wiadomości

XV Sesja Rady Gminy

XV SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 30.04.2012r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenia porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2012 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,
- zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołuchów,
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Popówek,
- przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gołuchów na lata 2012 – 2017,
- zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Gołuchów.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia XV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2495 razy.

Wydrukuj

Do góry