Wiadomości

07 grudnia 2012 19:19 | Wiadomości

Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” organizowany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzież i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk.

1. Tematyka konkursu obejmuje: Udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, klęsk ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, działalności kulturalnej, a także może przedstawiać historię pożarnictwa.

2. Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy. Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

1) grupa – przedszkola

2) grupa – szkoły podstawowe klasy I-III

3) grupa – szkoły podstawowe klasy IV-VI

4) grupa – gimnazja

5) grupa – szkoły ponadgimnazjalne

6) grupa - dorośli

3. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie: Malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

4. Każdy autor może wykonać od 1 do 5 prac. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych.

5. Każda praca na odwrocie musi być opatrzona metryczką (załącznik nr 1).

6. Nagrody:

Dla laureatów szczebla powiatowego, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Pięć najlepszych prac w danej kategorii wiekowej zostanie zgłoszona do etapu wojewódzkiego.

Dla laureatów szczebla centralnego podczas wakacji organizowane są warsztaty, jako forma nagrody i pomocy artystycznej dla młodych twórców.

7. Miejsce dostarczania prac: Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie prac do Urzędu Gminy w Gołuchowie do dnia 3 stycznia 2013r. do godz. 12:00 pok. nr 8. Dostarczone prace zostaną przekazane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. 

Przeczytano: 3910 razy.

Wydrukuj

Do góry