Wiadomości

17 kwietnia 2013 12:23 | Wiadomości

XXV Sesja Rady Gminy Gołuchów

odbędzie się 29.04.2013r. o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Gołuchów

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zgłaszanie interpelacji radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu na rok 2013,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,

- określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres dłuższy niż 3 lata,

- wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

- ustalenia terminów rozliczania się z inkasa opłaty miejscowej oraz wynagradzania dla inkasentów,

- zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2013r.,

- sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Macew stanowiącej mienie komunalne,

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2013r., - określenia wykazu kąpielisk na 2013 rok na terenie Gminy Gołuchów,

- rozpatrzenia skarg Pani Magdaleny Kwiatkowskiej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół  w Kościelnej Wsi,

- rozpatrzenia skargi Pana Leszka Kubiaka na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie i Wójta Gminy Gołuchów. 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia XXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

 /-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2668 razy.

Wydrukuj

Do góry