Wiadomości

08 marca 2013 14:01 | Wiadomości

Rekrutacja - Projektu pn. „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”.

kapital_ludzki.jpg                     unia1.jpg

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Tursku rozpoczęła rekrutację uczniów do Projektu pn. „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”.

W ramach Projektu będą prowadzone zajęcia:

- Akademia ciekawej i przyjaznej matematyki.

- W przyjaźni z cyferkami.

- Język angielski dla najmłodszych.

- Jestem obywatelem świata.

Uczeń w sieci, czyli o praktycznym zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

- W zgodzie z przyrodą.

Rekrutacja przeprowadzona będzie przez kadrę nauczycielską SP w Tursku.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2013 r., będą realizowane do stycznia 2015 r.

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 62 7615 252

Dokumenty wymagane w ramach rekrutacji tj. formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin uczestnictwa, dostępne w Biurze Projektu – Szkoła Podstawowa w Tursku oraz jako załącznik do niniejszej informacji

 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Beneficjent: Gmina Gołuchów

Przeczytano: 2117 razy.

Wydrukuj

Do góry