Wiadomości

19 lipca 2013 09:05 | Wiadomości

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym systemie to wydzielenie do oddzielnych pojemników/worków, podstawowych grup odpadów:

1. Papier - segregacja do worka/pojemnika niebieskiego

2. Tworzywa sztuczne i metal - segregacja do worka/pojemnika żółtego

3. Szkło - segregacja do worka/pojemnika zielonego

4. Odpady „zielone” – tj. roślinne - segregacja do worka/pojemnika brązowego

Pozostałe odpady trafią do kubła na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Koszt zagospodarowania odpadów na wysypisku uzależniony jest właśnie od prowadzonej segregacji, i tak jedna tona odpadów segregowanych kosztować będzie 1,00zł, zaś jedna tona odpadów, zmieszanych –236,25zł netto.

Ponadto jeśli gmina, poprzez swoich mieszkańców, nie osiągnie do roku 2020 odpowiedniego poziomu segregacji będzie obciążana karami, co w efekcie podroży system gospodarki odpadami.

 

DLATEGO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ ZASAD SEGREGACJI:

PAPIER TO:

 • · opakowania z papieru lub tektury
 • · gazety i czasopisma
 • · katalogi, prospekty, foldery
 • · papier szkolny i biurowy
 • · książki i zeszyty
 • · torebki papierowe
 • · papier pakowy

Zabrania się wrzucania do papieru:

 • · papier powlekany folią i kalkę
 • · kartony po mleku i napojach
 • · pieluchy jednorazowe i podpaski
 • · pampersy i podkładki
 • · worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • · tapety
 • · inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć z niego większe części metalowe i plastikowe.

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE TO:

 • · butelki po napojach
 • · opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)
 • · opakowania po produktach spożywczych
 • · plastikowe zakrętki
 • · plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
 • · plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
 • · styropian
 • · puszki po napojach, sokach
 • · puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • · złom żelazny i metale kolorowe
 • · metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników
 • · folia aluminiowa
 • · kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe,

Zabrania się wrzucania do tworzyw sztucznych i metali:

 • · Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne
 • · odpady budowlane i rozbiórkowe
 • · nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach
 • · zużyte baterie i akumulatory
 • · zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • · inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do worka

SZKŁO OPAKOWANIOWE TO:

 • · butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • · butelki po napojach alkoholowych,
 • · szklane opakowania po kosmetykach.

Zabrania się wrzucania do szkła:

 • · szkło stołowe - żaroodporne
 • · ceramika, doniczki
 • · znicze z zawartością wosku
 • · żarówki i świetlówki
 • · szkło kryształowe
 • · reflektory
 • · nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach
 • · termometry i strzykawki
 • · monitory i lampy telewizyjne
 • · szyby okienne i zbrojone,
 • · szyby samochodowe,
 • · lustra i witraże,
 • · fajans i porcelana,
 • · inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła,

ODPADY „ZIELONE” - ROŚLINNE TO:

 • · gałęzie drzew i krzewów,
 • · liście, kwiaty i skoszona trawa,
 • · trociny i kora drzew,
 • · owoce, warzywa itp.

Zabrania się wrzucania do odpadów „zielonych” - roślinnych:

 • · kości zwierząt,
 • · mięso i padlina zwierząt,
 • · olej jadalny,
 • · drewno impregnowane,
 • · płyty wiórowe i MDF,
 • · leki,
 • · odchody zwierząt,
 • · popiół z węgla kamiennego,
 • · inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pouczenie: odpady zielone zaleca się zbierać do worków ulegających biodegradacji.

Możliwe jest również, w zależności od warunków, kompostowanie odpadów zielonych - roślinnych w

przydomowym kompostowniku.

UWAGA:

Pozostałe odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny m. in. takie jak:

 • · odpady poremontowe i budowlane,
 • · odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
 • · zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,komputery, kalkulatory, itp.),
 • · zużyte baterie i akumulatory,
 • · przeterminowane lekarstwa,
 • · opony,
 • · odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.) należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( po wybudowaniu), lub do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (informacja o dokładnych terminach i miejscach zbiórek zostanie przekazana w odrębnej formie – według dotychczasowej praktyki).

Odpady, które nie zostaną posegregowane zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami segregacji uznane zostaną za odpady zmieszane, a to spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 38,00 zł od gospodarstwa domowego, od którego odpady zostały odebrane.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.)

Wszelkie informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.goluchow.pl w zakładce: Środowisko i jego ochrona>>Gospodarka odpadami

http://bip.goluchow.pl/wiadomosci/6574/lista/gospodarka_odpadami

Zdjęcia:

Przeczytano: 4790 razy.

Wydrukuj

Do góry