Wiadomości

20 września 2013 13:18 | Wiadomości

XXVIII Sesja Rady Gminy Gołuchów

odbędzie się 30.09.2013r. o godz. 13.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Gołuchów

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zgłaszanie interpelacji radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany budżetu na 2013 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2013-2022,

- uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia XXVIII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2554 razy.

Wydrukuj

Do góry