Wiadomości

16 października 2013 13:56 | Wiadomości

Przygotowujemy kolejną monografię

W tym i następnym roku będą prowadzone badania etnografa i historyka Stanisława Małyszki na temat dziejów i czasów teraźniejszych miejscowości położonych w południowo-wschodniej części gminy Gołuchów: Czerminek, Czechel, Kucharki i Szkudła. Badania te są  kontynuacją wcześniejszych prac które objęły: Jedlec, Tursko, Krzywosądów i okolice, a zaowocowały cennymi publikacjami książkowymi. Nowe badania oprócz archiwalnych obejmować będą także terenowe. Szczególnie poszukiwane są wszelkie materiały ikonograficzne dotyczące tych miejscowości i ludzi tam mieszkających na przestrzeni wielu wieków, a także organizacji i instytucji tam działających oraz dokumenty, pamiętniki, relacje i wspomnienia z czasów dawniejszych jak i XX wieku. Badania te zaowocują  książką, której publikacja i promocja jest przewidywana na przełomie 2014/2015 roku.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Gminy Gołuchów.  

Osobą do kontaktu jest Patrycja Walerowicz – Wojtkowiak, Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, tel. 62 7696977, mail: gzkzamek@goluchow.pl, promoja@goluchow.pl

Przeczytano: 2733 razy.

Wydrukuj

Do góry