Wiadomości

18 listopada 2013 12:09 | Wiadomości

Wspomnienie o Vladimírze Šišanie

Dnia 9 października 2013 r., po długiej chorobie, zmarł Vladimír Šišan, starosta Miasta Klastor pod Znievom w latach 1992- 2006, inicjator współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Gołuchów a Miastem Klastor pod Znievom.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 października 2013 r. w Klatorze pod Znievom.

Rada Gminy Gołuchów uchwałą Nr XXVII/306/2013 z dnia 30.08.2013 r. nadała Vladimírowi Šišanowi tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów”.

Tytuł wręczono podczas Jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej Gminy Gołuchów                     i Miasta Klastor pod Znievom a zarazem Jubileuszu 900-lecia pierwszej pisemnej wzmianki    o Mieście Klastor pod Znievom. Uroczystości odbyły się  w Słowacji w dniach 20-23 września 2013 r.

Podobne wyróżnienie dla Vladimíra Šišana, przyznała również Rada Miasta Klastor pod Znievom, uznając tytuł jako najwyższą formę wyrażenia szacunku i podziękowania dla mieszkańca miasta, który swoim zaangażowaniem i niestrudzonym działaniem znacząco przyczynił się do rozwoju Znieva na przełomie XX i XXI wieku.

 

Na przestrzeni kilkunastu lat, kiedy dane nam było współpracować, starosta Vladimír Šišan dał się poznać jako osoba bardzo otwarta, o szerokich horyzontach.

 

Vladimír Šišan urodził się 23.05.1949 w Čechárkach, powiat Detva w rodzinie nauczycielskiej, uznającej wartości chrześcijańskie i narodowe. Po ukończeniu liceum, kontynuował naukę w Wyższej Szkole Rolniczej w Nitrze, aby po jej ukończeniu pracować jako ekonom w różnych przedsiębiorstwach rolnych.

Przy kolektywizacji słowackiej wsi rodzina Šišanów, długo opierała się temu procesowi, co naraziło ją na liczne szykany. W takiej atmosferze dorastał również Vladimír Šišan. Jako osoba z wyższym wykształceniem, ciężko znosił ataki reżimu totalitarnego, wymierzone w jego miejscowość. Swój stosunek do Znieva, jako młody intelektualista, wykazał już podczas obchodów stulecia zniewskiego liceum, kiedy to czynnie zaangażował się w przygotowanie uroczystości ogólnokrajowych. Związanie z miastem Klastor pod Znievom udowodnił już w 1989 roku, kiedy to nad Znievem zapaliło się światło wolności i nadziei. Aktywnie włączył się w życie publiczne i polityczne, i właśnie za to zaangażowanie mieszkańcy wybrali go jako drugiego starostę, po okresie komunizmu. Dla Znieva był to wybór wyjątkowo szczęśliwy. Od razu po objęciu stanowiska, Vladimír Šišan opracował projekt odbudowy i rewitalizacji całego życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego miasta. Już w latach 1991-1998 udało mu się zrealizować większość zadań inwestycyjnych. Wymagało to wielkiego wysiłku i dużych środków finansowych.

Po objęciu stanowiska starosty przez Vladimíra Šišana zrealizowane następujące inwestycje: gazyfikacja gminy, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków, budowa składowiska odpadów, przebudowy i remonty budynków gminnych, remont historycznego budynku Liceum Znievskiego, budowa nowych chodników i drogi dojazdowej do cmentarza, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa drugiego budynku liceum, remont remizy strażackiej, przebudowa Domu Pogrzebowego, regulacja rzek, budowa domu kultury, stacja kolejowa i wiele innych. Vladimír Šišan opracował również kolejne projekty inwestycyjne, do których należały remonty zabytków, budowa dróg i sieci inżynieryjnych. Nie zapominano również o dotowaniu uroczystości, związanych z rocznicami miasta, dając w ten sposób dowód, że pamięta się o bogatej historii i robi wszystko, aby promować miasto jako ważne centrum życia religijnego, edukacyjnego i patriotyczno-narodowego.

 

W osobie Vladimíra Šišana, rodzina straciła ukochanego męża i ojca, społeczność miasta Klastor pod Znievom – dobrego gospodarza, oddanego idei człowieka, a my Gołuchowianie – przyjaciela.

 

Marek Zdunek

Wójt

Przeczytano: 3769 razy.

Wydrukuj

Do góry