Wiadomości

24 stycznia 2014 13:53 | Wiadomości

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów

Dnia 16 stycznia 2014r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów. Młodzi Radni wybrani zostali przez swoich rówieśników w wyborach ogłoszonych przez Wójta Gminy Gołuchów na dzień 12 grudnia 2013r., i przeprowadzonych w dwóch gimnazjach: Kościelnej Wsi i Gołuchowie.

W posiedzeniu inauguracyjnej Sesji Młodzieżowej Rady Gminy obok członków Młodzieżowej Rady udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy – Jan Sobczak, Wójt – Marek Zdunek, Z-ca Wójta – Krystyna Kubiak, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Radni Rady Gminy, Przedstawiciele jednostek organizacyjnych, organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy Gołuchów, Pracownicy tut. urzędu oraz przedstawiciele mediów. Do chwili wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Jan Sobczak.

Po powitaniu wszystkich obecnych  głos zabrał Wójt Gminy, który pogratulował Młodzieży uzyskania mandatu, życzył dobrej i owocnej pracy na rzecz swojego środowiska, a także zapewnił o swojej pomocy i wsparciu ze strony urzędu i gminy.

Następnie młodzi Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie.

W dalszej części obrad dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Rafał Stefaniak – Przewodniczący, Patryk Różański – Sekretarz oraz Szymon Pokrzywa – Członek, która czuwała nad przebiegiem wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących MRGG.

Po przeliczeniu głosów oddanych w głosowaniu tajnym komisja ogłosiła, że Przewodniczącą MRGG wybrana została Weronika Talaga, a Wiceprzewodniczącymi: Eliza Kłakulak i Kacper Szurmiński, co zostało przegłosowane dwoma uchwałami  w sprawie wyboru. Były to pierwsze w historii MRGG podjęte uchwały.

Na zakończenie Sesji głos zabrała Tatiana Wejchert, Radna MRGG, która podziękowała Radnym oraz Wójtowi Gminy za umożliwienie młodzieży inicjowania  działań, danie szansy wypowiedzi i chęć jej wysłuchania w sprawach im bliskich i dla nich ważnych.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście życząc młodzieży dużo zapału do pracy, udanych inicjatyw i pomysłów na rzecz ich środowiska oraz wytrwałości i satysfakcji z pełnionej funkcji.

Na tym obrady I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów zakończono.

 

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów:

Talaga Weronika - Przewodnicząca

Kłakulak Eliza - Wiceprzewodnicząca

Szurmiński Kacper - Wiceprzewodniczący

Bródka Joanna

Łuczak Tomasz

Matelska Magdalena

Matusiak Maciej

Pera Izabela

Pływaczyk Wiktoria

Pokrzywa Szymon

Różański Patryk

Stefaniak Rafał

Szczupak Bartosz

Wajchert Tatiana

Zacharczuk Natalia

Zdjęcia:

Przeczytano: 2919 razy.

Wydrukuj

Do góry