Wiadomości

05 marca 2014 09:28 | Wiadomości

Stara szkoła w Kucharkach - otwarta!

W dniu 1 marca 2014 roku, odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku starej części budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Kucharkach oraz boisk i infrastruktury wokół Szkoły.

Uroczystość została rozpoczęta Mszą Świętą, następnie zaproszeni goście, uczniowie, kadra pedagogiczna i rodzice przeszli do budynku Szkoły. Nastąpiło przecięcie wstęgi, po czym Dyrektor Szkoły – Ewa Szulc przywitała zaproszonych gości i przedstawiła historię Szkoły, poczynając od starych dziejów, które rozpoczynają swój bieg ponad 180 lat temu, a kończąc na teraźniejszości - dniu 1 marca 2014 roku, czyli dniu w którym oddano do użytku zmodernizowaną i w pełni wyposażoną starą część Szkoły.

Po przemówieniu, głos zabrał Wójt Gminy Gołuchów – Marek Zdunek, życząc uczniom oraz wszystkim pracownikom placówki przyjemnej i satysfakcjonującej nauki i pracy w odnowionym obiekcie.

Wśród osób występujących nie zabrakło również Dyrektora Kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przedstawiciela Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz przedstawicielki europosła Andrzeja Grzyba.

Na zakończenie tego ważnego dnia, uczniowie szkoły przygotowali występy artystyczne dla zgromadzonych gości, następnie rozpoczęto zwiedzanie odnowionego budynku i terenu wokół Szkoły.

Inwestycja Gminy Gołuchów pn. „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” rozpoczęła się jesienią 2012 roku.

Koszt całej inwestycji wyniósł 1 680 678,65 zł.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Kwota dofinansowania 1 085 634,46 zł.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2008 roku, w ramach Priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”. Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej”.

Projekt obejmował przebudowę starego budynku Szkoły, budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz bieżni o nawierzchni z poliuretanu, boisko o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej, utwardzenia parkingu, wykonanie chodników i ogrodzenia terenu.

Szkoła wyposażona została w stacjonarne zestawy komputerowe, laptopy, tablice interaktywne, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjne. Zakupiono pomoce i gry multimedialne, plansze dydaktyczne, plansze interaktywne na potrzeby zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów szkolnych, pomoce terapeutyczne i korekcyjne. 

Klasy wyposażono w nowe ławki, krzesła, biurka oraz segmenty meblowe.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Inwestor otrzymał w dniu 17.01.2014 roku, pozwolenie na użytkowanie przebudowanego obiektu.

Mamy nadzieję, że oddany obiekt i jego wyposażenie staną się zachętą  i motywacją dla młodych ludzi do zdobywania wiedzy i rozwoju posiadanych umiejętności, a zakupione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne sprawią, że nauka stanie się dla nich ciekawą i atrakcyjną wyprawą w świat nauki.

Więcej informacji w poniższych linkach:

http://goluchow.pl/gospodarka/wiadomosci/25/wiadomosc/67676/zakonczona_zostala_przebudowa_szkoly_w_kucharkach_

http://goluchow.pl/gospodarka/wiadomosci/25/wiadomosc/60395/przebudowa_szkoly_podstawowej_w_kucharkach

http://goluchow.pl/gospodarka/wiadomosci/25/wiadomosc/50459/przebudowa_starego_budynku_szkoly_podstawowej_w_kucharkach

 

 

Zdjęcia:

Przeczytano: 2884 razy.

Wydrukuj

Do góry