Wiadomości

11 października 2014 09:57 | Wiadomości

Pierwsi zyskują

Dziewiątego października br.  do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawierające następujący zapis:

 

„Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.09 2014r. Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie dotacji do kwoty 351 927,00 zł (…) na przedsięwzięcie pod nazwą : „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gołuchowie” (…).

 

Oznacza to, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie ww. zadania. Planuje się bowiem, aby do końca czerwca 2015r. inwestycja została zakończona.

Przyznana dotacja stanowi 60% całości kosztów zadania, którego wartość kosztorysowa wynosi 586 546,00 zł. Pozostałą część, tj. 40% wartości inwestycji Gmina pokryje z własnego budżetu. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość wskazana w kosztorysie może ulec zmianie.

W ramach inwestycji na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie powstanie utwardzony plac z oświetleniem i ogrodzeniem. Zostaną tam zamontowane typowe kontenery na odpady komunalne oraz kontenery specjalistyczne, wyposażone w podwójne dno dla odpadów niebezpiecznych.

W ramach funkcjonowania PSZOK mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady komunalne wielkogabarytowe - stare meble, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, sanki, duże odpady plastikowe, skrzynki, wanny, umywalki, drzwi, grzejniki,  zużyty  sprzęt AGD i RTV oraz również odpady niebezpieczne tj. zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery. Odpady te będą selekcjonowane według rodzaju i składowane w odpowiednim kontenerze. 

Odbiór śmieci odbywał się będzie w ustalonych dniach tygodnia i będzie dla Mieszkańców naszej Gminy bezpłatny.

Wraz z wybudowaniem PSZOK Gmina zaprzestanie organizacji zbiórek odpadów wielkogabarytowych.

Przyznanie dotacji w tym roku (wniosek złożony został w roku 2013) jest o tyle ważne, że każda gmina zobowiązana jest posiadać PSZOK, a wszystkie wnioski złożone po 31.12.2013r. mogą otrzymać pomoc z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji najprawdopodobniej tylko w formie pożyczki. Warunkiem uzyskania przez nasz gminę dotacji w tym roku, było opracowanie z dużym wyprzedzeniem dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Można zatem stwierdzić, że  kto pierwszy, ten lepszy.

Przeczytano: 2287 razy.

Wydrukuj

Do góry